วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

การทำนาปีผลผลิตสูง

การทำนาปี ทำนา 100 ถัง/ไร่

1.พันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวสำคัญอย่างยิ่งต้องใช้ข้าวสำหรับทำพันธุ์เท่านั้น จะซื้อจากกรมการข้าวหรือคัดพันธุ์เองก็ได้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปกติจะใช้พันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสง คือจะออกดอกเมื่อกลางวันสั้นกว่า 12 ชม. เช่นข้าวขาวดอกมะละ 105 กข.6 หรือใช้พันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงโดยจะออกดอกตามอายุที่ปลูก เช่น ชัยนาท-1 ปทุมธานี-1 สุพรรณบุรี กข.10 หรือสันป่าตอง-1 หรือข้าวไม่ไวแสงทุกพันธุ์ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-120 วัน อัตราใช้เมล็ดพันธุ์นาหว่าน 20-25 กก./ไร่ ถ้านาดำตกกล้าใช้ประมาณ 4-6 กก./ไร่ ดำกลีบเดียวจะแตกกอดีที่สุด “ดินเลวดำถี่ ดินดีดำห่าง”
หากใช้ข้าวไวแสงเช่น ข้าวขาวดอกมะลิ105 หรือ กข. 6 อย่ารีบทำนา ให้ทำนาปลายเดือนกรกฎาคม หรือต้นสิงหาคม(หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ)จะได้ผลผลิตสูง

2.การเตรียมดิน
การทำนาหว่านควรปรับพื้นที่นาหรือการปรับเทือกให้สม่ำเสมอ จะทำให้ควบคุมน้ำได้สะดวก การงอกของข้าวดีเติบโตสม่ำเสมอ การไถไห้ไถดะทิ้งไว้ 10 วันให้วัชพืชงอกก่อน แล้วไถแปร คราดให้ดีเพื่อกำจัดวัชพืช แล้ทำเทือกเหมือนกับจะตกกล้า การทำเทือก ควรทำก่อนหว่านข้าวหนึ่งวัน เพื่อให้ตะกอนตกดีเสียก่อน แล้วแบ่งกระทงนาออกเป็นแปลงย่อยๆ ขนาดกว้าง 3-5 เมตร ยาวตามความยาวของกระทงนาการแบ่งอาจใช้วิธีแหวกร่อง หรือใช้ไหกระเทียมผูกเชือกลากให้เป็นร่องก็ได้ เพื่อให้น้ำตกลงจากแปลงให้หมด และร่องนี้ยังใช้เป็นทางเดินระหว่างหว่านข้าว หว่านปุ๋ย ได้สะดวก ส่วนนาดำก็ไถสองครั้งเช่นกันกำจัดวัชพืชให้ได้มากที่สุด

3.การหว่านข้าวงอกหรือหว่านน้ำตม โดยการนำเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกเพาะให้งอก มีขนาดตุ่มตา (มีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) แล้วจึงหว่านลงในกระทงนา วิธีเพาะให้นำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำ 1 คืน แล้วเอาขึ้นจากน้ำ กองในที่ร่มห่มไว้ด้วยกระสอบป่านชุบน้ำ 2 วัน ข้าวก็จะงอกรากออกมา นำไปหว่านได้ต้องหว่านให้เสมอ หากไม่ชำนาญให้ทำแปลงย่อยแคบๆคือประมาณ 3 เมตร การคุมน้ำปกติจะเริ่มปล่อยน้ำเข้านาหลังหว่านข้าวประมาณ 10 วัน ระดับน้ำที่ดีคือไม่เกิน 5 ซม. หากน้ำมากข้าวจะยืดตัวเปลืองปุ๋ยมากได้ข้าวน้อย

4.การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยครั้งที่1ปุ๋ยรองพื้นหว่าก่นที่จะไถดำ คือหว่านแล้วไถกลบแล้วดำนา ใช้สูตร 16-16-8 หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนนาหว่านให้หว่าปุ๋ยประมาณ 20-30 วันหลังหว่านข้าว
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หรือปุ๋ยแต่งหน้าให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะกำเนิดช่อดอก(เริ่มตั้งท้อง) หรือ 30 วันก่อนข้าวออกดอก (ช่วงเตรียมดินควรใส่ปุ๋ยปูน โดโลไมท์ 2-4 กระสอบ/ไร่)

การใช้ปุ๋ยที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องใส่ผสมผสานระหว่างปุ๋ยอินทรีย์(หรือปุ๋ยชีวภาพ) โดยใสปุ๋ยคอก 500-1000 กก./ไร่ (หรือปุ๋ยชีวภาพหมักเองประมาณ 250 กก./ไร่) แล้วลดปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่ง หรือ ใส่เพียงหนึ่งในสามของอัตราแนะนำ ข้าวไม่ไวแสงจะตอบสนองปุ๋ยดีมาก คือใส่มากได้มากใส่น้อยได้น้อย แต่การทำนาไม่ใช่ให้ได้ข้าวสูงสุด ต้องทำให้ต้นทุนต่ำสุด เกษตรกรจึงควรพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน

5.การป้องกันกำจัดหอยเชอรี
การป้องกันและกำจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน1). ใช้วัสดุกั้น ทุกทางที่น้ำเข้าได้ด้วยเฝือกและตาข่าย 2). เก็บตัวหอยและไข่ด้วยกระชอนที่มีด้ามยาวและที่แซะไข่แล้วนำไปทำลายทุกสัปดาห์ ตลอด 6 อาทิตย์แรก3). ใช้สารกำจัดหอย ทันทีหลังปักดำเสร็จ หรือหลังไขน้ำเข้านาแล้ว 1 – 2 ชั่วโมง และต้องมีน้ำสูง 5 เซนติเมตร ตามคำแนะนำ


สนับสนุนวิชาการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

เอกสารโดย: อาจารย์ไพรัตน์ เลื่อนไธสง Pairat Luanthaisong โทร 043 811128

1 ความคิดเห็น:

 1. ด่วน!!!! รับสมัครทีมงาน สื่อ โฆษณา ออนไลน์ ในวงการบันเทิง (ด่วน!!รับจำนวนจำกัด)
  ร่วมทำงานกับบริษัทSNATUR ภายใต้เครือ ”ศรีไทยซุปเปอร์แวร์”
  คุณสมบัติ
  - บุคคลทั่วไป ที่มีเวลาว่าง3-4ชั่วโมง ต่อวัน- อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่ต้องมีประสบการณ์ -สนใจและจริงจังในการทำงาน
  จ่ายวันล่ะ500-1,000
  สมัครฟรี!!! ก่อนปิดรับสมัคร >>> http://www.job2income.com/?id=Glutashop
  *หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเรื่องการนัดหมายสัมภาษณ์งาน คุณต้องเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทครั้งแรกด้วยตนเอง*

  ตอบลบ